Głównym zadanie szkoły jest praca dydaktyczna i wychowawcza z młodzieżą która podejmuje w niej edukację. Celem nadrzędnym jest jak najlepsze przygotowanie młodzieży do egzaminów gimnazjalnych.
Mając coraz lepszą bazę sportową szkoła zwraca także dużą uwagę ma rozwój Fizyczno- ruchowy ucznia.
Prowadzimy także edukację pedagogiczną rodziców i opiekunów młodzieży.
Wdraża te zadania kadra pedagogiczne z której większość nauczycieli to nauczyciele dyplomowani i mianowani.