Dyrektor Zespłu Szkół w Janowcu Kościelnym
mgr
Ewa Ostrowska
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Janowcu Kościelnym
mgr Jacek Górny