Podstawowe, rozszerzone wiadomości o szkolne publikowane są ma jej stronie internetowej
(www.
janowiec.schoolpage.pll)
Szkoła ma tradycje
75 letniej historii, niedawno obchodziła swoje 75 lecie. W tym okresie mury szkoły opuścił mnóstwo absolwentów, tak mieszkańców Janowca Kościelnego jak i jego okolic.
W swojej działalności poza szkolnej szkoła współpracuje głównie z organizacjam
i związanymi z Janowcem Kościelnym głównie Gminą